Arduino minimalni kod

Arduino minimalni kod

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
/*
minimalan kod
*/
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
// pokreće se samo jednom
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
// kod koji se ponavlja u beskonačno
}


Podijeli

Related Posts

Atmel AVR – početak
Breadpic_mod DSO_comp USBasp Picture 5 Picture 7 Khazama_obrada

Atmel AVR – početak

Arduino konstante

Arduino konstante

Atmel AVR serija mikrokontrolera – mozak arduina

Atmel AVR serija mikrokontrolera – mozak arduina

Arduino: Analogni ulaz i izlaz

Arduino: Analogni ulaz i izlaz