Izrada scheme Eagle

Izrada scheme Eagle

Izrada 5V regulatora napona unutar Eagle programa

eagle1

eagle_2

eagle_3

eagle_4

eagle_5

eagle_6

eagle_7

eagle_8

eagle_9

eagle_10

eagle_11

eagle_12

eagle_13

eagle_14

eagle_15

eagle_16

eagle_17

eagle_18

eagle_19

eagle_20

eagle_21

eagle_22

eagle_23

eagle_24

eagle_25

eagle_26

eagle_27

eagle_28

eagle_29

eagle_30

eagle_31