Processing početak

Processing početak

Na stranici

http://www.processing.org/download/

preuzmite processing za svoj operativni sistem.

raspakirajte jednako kao i arduino i/ili fritzing i pošaljite ikonicu na desktop

pokrenite neki od primjera i pritisnite play.

 

processingone

Related Posts

Uvod u programiranje u PYTHON-u
Python_1 Python_2 Python_3 Python_4 Python_5 python-logo-master-v3-trans-1024x345

Uvod u programiranje u PYTHON-u

Uvod u programiranje JAVA
NetBeans_Java_1 NetBeans_Java_2 NetBeans_Java_3 NetBeans_Java_4 NetBeans_Java_5 NetBeans_Java_6 NetBeans_Java_7 NetBeans_Java_8 NetBeans_Java_9 NetBeans_Java_10 NetBeans_Java_11

Uvod u programiranje JAVA